พื้นที่โซนชั้น 1 พื้นที่จำหน่ายเทคโนโลยีดิจิตอล

ออกแบบเค้าเตอร์สำหรับโชว์สินค้าและบริการ และเค้าเตอร์บาร์เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มกาแฟสด เป็นโมเดลสำหรับรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นในโคราช มาขายหรือนำเสนอสินค้าในอาคาร ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนร้าน เพื่อรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการขอคำปรึกษาในการทำธุรกิจและคนที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในอาคารสำนักงาน เก็บค่าเช่าพื้นที่ในรูปแบบ GP Model หักจากยอดขายสินค้า

ออกแบบเค้าเตอร์สำหรับโชว์สินค้าและบริการ และเค้าเตอร์บาร์เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มกาแฟสด เป็นโมเดลสำหรับรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นในโคราช มาขายหรือนำเสนอสินค้าในอาคาร ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนร้าน เพื่อรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการขอคำปรึกษาในการทำธุรกิจและคนที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในอาคารสำนักงาน เก็บค่าเช่าพื้นที่ในรูปแบบ GP Model หักจากยอดขายสินค้า

Shopping Cart
พื้นที่โซนชั้น 1 พื้นที่จำหน่ายเทคโนโลยีดิจิตอล