พื้นที่โซนชั้น 4 (จำนวน 2 ห้อง) ห้องที่ 1

พื้นที่โซนชั้น 4 (จำนวน 2 ห้อง) ห้องที่ 1 เป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับทำ Office Room ห้องทำงานสำหรับ 5-7 คน

พื้นที่โซนชั้น 4 (จำนวน 2 ห้อง) ห้องที่ 1 เป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับทำ Office Room ห้องทำงานสำหรับ 5-7 คน และ ห้องที่ 2 เป็นพื้นที่โต๊ะทำงานสำหรับทีมงานที่ให้บริการจำหน่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอล และกลุ่มฟรีแลนซ์/บริษัทเอ้าซอสท์ ในสายงานเซลล์ แอดมิน การตลาด โปรดักชั่น จัดซื้อ บัญชี ไอที และทีมบริหารธุรกิจ สำหรับ 5-7 คน

Shopping Cart
พื้นที่โซนชั้น 4 (จำนวน 2 ห้อง) ห้องที่ 1