พื้นที่โซนชั้น 3 (จำนวน 2 ห้อง) ห้องที่ 1 ให้บริการพื้นที่ Workshop Room

พื้นที่โซนชั้น 3 (จำนวน 2 ห้อง) ห้องที่ 1 ให้บริการพื้นที่ Workshop Room ห้องประชุม จัดสัมมนา ห้องที่ 2 ให้บริการเช่าห้องประชุม สำหรับจัดอบรมเทรนนิ่ง สอนการใช้งานระบบปฎิบัติการซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ของ D-Station

พื้นที่โซนชั้น 3 (จำนวน 2 ห้อง) ห้องที่ 1 ให้บริการพื้นที่ Workshop Room ห้องประชุม จัดสัมมนา ห้องที่ 2 ให้บริการเช่าห้องประชุม สำหรับจัดอบรมเทรนนิ่ง สอนการใช้งานระบบปฎิบัติการซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ของ D-Station

Shopping Cart
พื้นที่โซนชั้น 3 (จำนวน 2 ห้อง) ห้องที่ 1 ให้บริการพื้นที่ Workshop Room