พื้นที่โซนชั้น 2 (ชั้นลอย) ให้บริการพื้นที่ Co-Working Space

พื้นที่โซนชั้น 2 (ชั้นลอย) ให้บริการพื้นที่ Co-Working Space สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้โต๊ะนั่งทำงาน ให้บริการเช่าตู้ล็อคเกอร์สำหรับฝากของ อุปกรณ์ทำงาน หรืออุปกรณ์สำหรับใช้ปฎิบัติงาน

พื้นที่โซนชั้น 2 (ชั้นลอย) ให้บริการพื้นที่ Co-Working Space สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้โต๊ะนั่งทำงาน ให้บริการเช่าตู้ล็อคเกอร์สำหรับฝากของ อุปกรณ์ทำงาน หรืออุปกรณ์สำหรับใช้ปฎิบัติงาน

Shopping Cart
พื้นที่โซนชั้น 2 (ชั้นลอย) ให้บริการพื้นที่ Co-Working Space